Månadsarkiv: juli 2013

Yytranskriftin

He sii do vel po yytranskriftin!  Så kan man säga om det är uppenbart vad ett paket eller bylte innehåller.  Ordet betyder ungefär utseende eller utsida.

Man kan lite elakt även använda ordet om personer som  ser lite skumma ut.  Ja tjendä tokodee po yytranskriftin, do ska skåd ett!

Ibland  kan man missta sig på  yytranskriftin på en person.  Det kan gälla både hur personen ser ut eller hur denne beter sig.

Ordet är gammalt och används knappast av de yngre, även om det var dottern som  använde det häromdagen.  Det kan i sin tur bero på påverkan i närmiljön.

Annons

Ä – Ö

Tyvärr kommer orden i omvänd alfabetisk ordning i listan, då jag obetänksamt nog började med A -B.  Allt emellanåt märker jag att länkningen mitt i allt försvinner på vissa ord.  Det är något som inte stämmer på bloggportalen, men jag försöker rätta till det när jag lägger in nya ord.

älschin              

ärr åpp se     

ärvisam                    

öis                      

övägangsoåran                          

ööjuod        

öövlas

öövran

öövran handilin

öövrast

 

 

 

Y-Å

 

yytranskriftin 

yöfiil                  

åobörk              

åofallin      

åohåksin  

åoknytt

åokåntant

åom       

åonalo              

åonas     

åorijeeli         

åoskryyft   

åotråossin      

åoöväl            

åppstelld   

åppvextin     

åpsalväär   

åsta                    

åtra se              

åxvikona          

 

V

Bokstaven V:

vador

valmani            

vals               

vamb

vanduotjin

vassjindeil

vatringsslangan    

vatopass  

vatostöift

vatär                   

vedabenttjin  

vedahellon                                  

vedäbaar   

ta vedär    

veedri     

vedäbränd 

veeg se            

veipona            

vesk            

vesk til se   

vesol

veeto     

vifso

vigolant     

viilyfto   

viimand

viljand

vilsåpee  

vingland

 vink

i vintrast

vinttan 

vippon

 vistin  

vistra               

vringstar          

våffädag    

våivistäär se   

våån po

i våårast

välkkari             

 välkkas vedär  

väär oåv

vöölislöös

 

 

U

Bokstaven U har inte många ord, så de får komma med direkt.  Alla ord öppnas för övrigt i eget fönster, så man slipper gå tillbaka till utgångssidan.

uoböuk

uogrivin

uonsgålvi               

uotet allt                       

uotjiftrin    

uotpjaovva      

uotsjefti           

uotsjyldrin     

uotsjuotning

T

Bokstaven T i tur.

tandan

tan håål

tan snöud

tapp

tasmas

taso

tepani 

ti kvääss

tigas 

tiidimåot

tistess  

tjellalokon 

tjiklar    

tjiklo

tjikälbein

tjikälongan

tjuot   

tjyvonda 

tjyyvsot  

tjälablåomona

tjälk åpåå

tjäreldär

tjöögas

tobossan    

tokan    

toldä se  

toossmonnin

toovvi 

toovvin  

toppfjet   

toåtol

tranas

treesmatjin

triifåotapanno

trill iveijjin

trissona      

triståpshink 

tryskvärttji    

tråmbo

tråodona

tråssgåålin

trååtal 

träng  

trööss   

tuosan

tuotil

tveittan   

tvoåbetayxin

tvoålåtalado

tyy imåot    

tåll in  

tåmbilin 

tåmblo  

tåoko   

tåomfjetin 

tåominingor

tåotji   

tä fram  

tärett

tärjona  

täroåv  

tärt

täälingan

töövar 

Måonin å it jyst na maskjito

Hallona e måonin!  Både skogshallon och trädgårdshallon har mognat och skörden är i full gång.  Skogshallon är givetvis bäst, men det är inte så lätt att hitta bra ställen och terrängen brukar vara oländig och full med hålstär.

Redan i början av 80-talet satte vi några hallonplantor som har spridit sig och nu har vi ett ganska stort land, som ger god skörd när det är bra bärår.  Det är inte så mycket jobb med landet heller. Om vårarna ska de gamla skotten som burit frukt tas bort och det kan vara lite bökigt att manövrera ut dem mellan järntrådarna som vi använder som stöd.  Det ska också rödas (röjas) i gångarna för att underlätta plockningen.  Det blir också mera bär om buskarna inte står för tätt.  Annars är det bara att gödsla lite och vänta på skörden.

I dag plockade jag för tredje gången och hallonen är fina och it jyst na maskjito.  Hallonmasken gillar hallon, men just i år har jag knappt sett någon ännu.

Det brukar bli att jag plockar halva landet i taget, för det är lämpligt att låta bären mogna och plocka beståndet varannan dag.  På så sätt får vi färska hallon varje dag.

Egna bilder.

Bild0480Bild0486

S

Idag kommer S-orden i en lååång rad.

sackan   

sann me   

seesstyttji       

seigliiva            

sendon 

silavillon         

silk se     

sindär ihåop

sit påå         

sitåpp                

sjakettin    

sjeidblaad            

sjeissin   

sjetso    

sjiiv se 

sjirvlo

sjogg  

sjuolon    

sjymåor, sjymamm          

sjyylan           

sjåov   

själ se oåv       

själand              

sjäsvöölo         

sjäär åpp     

sjömmand

sjöms    

skap til se

skokäl               

skollan      

skorr        

skreek           

skrick   

skrickarin         

skrobens     

skrofso    

skryyft              

skråbelli           

skråfyllt       

skråpp     

skråppar     

skrått     

skråån åpp

skröum             

skåd                   

skålva lööst     

skånk

skååk

slamsa-daara 

slapro

slapär       

slidafööri         

slimbär

slotjit                 

sluov       

slyntjo          

slåbbot  

slådd           

slåpär       

slåon oåv   

slåt ett

slöoskos-sara 

slöög  

slöötjo(t)              

smakon            

smiifollt        

smiton    

smogo        

sneegäl      

sneelona         

snibil                  

snogg    

snoålkoti            

snyrppar          

snyrppo           

snysjaran         

snysjasi            

snyxt                 

snyyvand         

snåldin   

snåti 

snäärand 

snöutt               

sollit     

soltin              

somppin          

sorraris Måårtin      

soågabåck                   

sparvräddo   

spennar

spiissamt    

spikoläära     

spilt                    

spitjin    

spit

spito

spjeldi            

sprakanstickona                        

sprynjona        

spryttjona       

spräckär  

spräklo

spröitin      

stabba       

stacko               

stadin                

stakar ett     

stapäl

statuorin    

stedhoddjis    

steikpanno     

steinråmbäl

stickaböxona 

stikäl åpp 

stikälvärk      

stittjilbär 

streenar       

striidand     

strik åpp se     

stritt

stråffona         

stråk i     

stuol         

stynttjilan      

stynjo

styrjo  

ståd

stådona

ståk  

ståmbäl    

ståoras                            

ståppsam     

ståpäl

stövälböxona

sveivar              

svikan               

sylman              

sylt ihåop         

syyd                   

sål i                     

såoknin            

såran    

särttjin    

             

                                                                                                                             

                             

R

Bokstaven R i tur.

raad                 

ragaas               

rakäl                  

rama    

ramatakäl  

rant    

reetn uot        

reetstaa       

reinbaar    

rein vesk       

rijäär

ripar                   

ripil                     

ripptjyörona   

rokäl        

rondil

roovvin          

roål    

rygghaldi    

rådd           

råkäl         

råkäl 

råmpiili  

råms      

råobeini    

råsk 

råssfriitt      

råålöös     

rååspiisin         

räsm                  

röikbasto         

röitin                 

röitmåånan     

rökt      

röokkon              

röut                   

röölimonaad  

röösti                                  

P

Många ord på bokstaven P, så det blir bara en bokstav att börja med idag.

paadäband

pa                                                    

pannsteiji 

pannstaa      

panääning

papäråssan                             

passli                                              

patentflaskona        

patt

piikko    

pikkaveeton

pikkalakan                                         

pikli                                                 

piksolar                                         

pikäl                                                

pildär     

pingäl            

pirvil        

pissliin                    

pissmöuran                                 

pissvieskona                               

pito                                                 

pjas                                                 

pjasar                                             

pjasil                                               

pjegg åpåå                                   

pjuokk      (subst)

pjuokk oåv                                      

pjuonili                                            

pjånkan                                         

plastik   

plikti                                         

plosoran                                       

ploågtilttona            

plåm        

plåtro    

plåtär                                          

pookkokniivin                             

porilan                                           

poåskblason                                

poåstärkt                                      

prissa                                             

pritjil        

pråina                                       

pråkanåss                                     

pråkar                                            

pråkot                                            

pråmil                                            

pråpsan                                         

pytja se                                         

påmbil                                           

påssliini      

pängan  

pängprikon                                  

pängöidasi                                   

pärtheevlin                                  

päss                                                

pässassol    

pääronaali                                  

pöllhovo                                       

pöllo                                               

pöukko                                          

pöuri                              

pöuro                                             

pöuttji