Månadsarkiv: december 2015

Uotsjuotning

Har nyligen läst Ulla-Lena Lundbergs roman Leo, som handlar om livsöden på Åland och sjöfarten därstädes under segelfartygens tid.   Ett par gångenr nämner hon ordet utskjutningskalas, som ordnades när ett segelfartyg sjösattes.  Det var en högtidlig händelse för alla som hade arbetat med fartyget.

I det sammanhanget drog jag mig till minnes att mamma brukade tala om uotsjuotning när det skulle bli bröllop eller liknande större tillställning.  Det var ingalunda frågan om skjutande:

– E je no in tokon uotsjuotning tå vi ska po bröllåp å allihåop ska ha nyya kleen.

– Det är nu en sådan uppståndelse/ansträngning då vi ska på bröllop och alla ska ha nya kläder.

Jag uppfattade det som att hon inte gillade situationen speciellt mycket.  Det kunde nog vara frågan om uotsjuotning också när det skulle resas någonstans eller att det var en tillställning i eget hus.  Det var inte så lätt att förstå varifrån ordet härrörde, men möjligen kan det ha haft något samband med de ovan nämnda utskjutningkalasen.

Leo är för övrigt en läsvärd bok, liksom flera av Lundbergs romaner.

Leo

Annonser

Soågabåck å bågasoåg

Fortsätter på temat ved.  Ibland har man behov av att såga ved för hand me bågasoåjin och då kommer en soågabåck väl till pass.  Det tarvar viss övning innan sysslan går någorlunda smidigt utan att sågen tjiilar fast (klämmer fast).

På bilderna den omtyckta Purmobågasoåjin och en ordinär soågabåck.

bågasoågsoågabåck

Soågabåttjin återfinns också i vissa talesätt:

– An staa jo såm in soågabåck po plaan, an kan jo it alls spel naa.

– Han står ju som en sågbock på plan, han kan ju inte alls spela.

– E je såm an sko dans me in soågabåck, så stäälit föör on se.

– Det är som att dansa med en sågbock, så stelt för hon sig.

Stabban

De gamla bondstugorna värmdes upp med ved och då hörde vedhuggning till rutinerna.  Numera är det däremot inte så vanligt att hugga ved varje dag, då nya, bekvämare värmekällor tagit över. Många har ändå vedeldad bastu på villan eller hemma i huset, så vedhuggning är inte en helt obekant syssla.  Det är just då som man behöver in stabba att lägga klabben på. Den ska vara rejält tilltagen, så den håller ett bra tag.  Yxan gör synliga märken i stabban vid varje användning.

stabban

Vi använder ordet i ett gammalt talesätt också:  Ti legg hovo po stabban.  

– Ja har it jåort naa, ja kann fast legg hovo po stabban.

– Jag har inte gjort någonting, jag kan fast lägga huvudet på huggkubben (för att bevisa min oskuld).