Månadsarkiv: oktober 2013

Sann tä me

An sitä jo bara tär å sanna tä me! Den som sanna tä me  håller med föregående talare.  Det kan ibland vara irriterande att personen i fråga inte kan föra fram sin egen åsikt, utan gömmer sig bakom någon annan.

Om det blir bråk, kan det för husfridens skull ibland vara lika bra att bara sann tä me.  Man kan göra saken värre genom att vara påstridig, om den andra parten inte är mottaglig för logiska argument.

När man blir gammal är det ganska vanligt att  vaal minnislöös (minnet försvagas), vilket får som följd att man upprepar sig eller ställer samma frågor många gånger.  Då är det lätt hänt att familjemedlemmarna blir något irriterade, fast de är medvetna om att det hjälper föga. En bättre taktik är att låta bli att påpeka den saken och bara sann me och fortsätta med sitt.  Ibland räcker det med en nickning för att visa att man sannar me.

Uttrycket är gammalt och numera säger vi mest att vi haldä me i stället.

Annonser

Båvend

Sluot ti båvend å ligg i still!  Så kunde jag säga åt barnen då de var små och ville sova i samma säng som oss föräldrar.  Om man båvendar rör man sig, eller kastar sig oroligt i sängen.  Lakanen hålls inte på plats och dyynon (kudden) kan vara i fotändan på morgonen.

Barn kan hålla på med båvendasi ända upp i tonåren.  När de ska plugga på läxorna eller bara se på TV kan dem by båvend i soffan.  Det är väl tecken på någon sorts oro eller olust.

Ibland kan man också använda ordet i andra sammanhang:  Va båvenda do åpåå me tidee i skrobbin tå e blåka så?  I det fallet motsvarar det närmast böka.  När man ska söka något i trånga utrymmen kan man också måst båvend, för att  hitta något.  Likaså om man ska städa där det är trångt.

I går kväll fick jag båvend i städskrubben i mörkret för att hitta några värmeljus, då vi fick ett längre strömavbrott.

 

Kattona malar

Så här års brukar katterna söka sig inomhus, i synnerhet till nätterna.  De är ju värmeälskande djur och det syns tydligt hur de ligger och njuter i soffan eller sängen.  Ett säkert tecken på välmående är att katten malar.  Våra två frassar har så pass olika ljud när de malar, att man även i mörker vet vem av dem  som kommer tassande i sängen.  Den långhåriga har ett mjukt malas som inte hörs särskilt väl, om man inte är riktigt nära.  Bondfrassin däremot malar  ljudligt och ihållande.  Det låter lite som en dieselmotor på tomgång.

Det sägs att katter malar även för att lugna sig själva om de har smärtor.  Honkatter som har födslovärkar ligger ofta och malar.

Numera tror jag att många använder spindär i stället för malar.  Möjligen finns det helt andra ord också som jag inte känner till.  Meddela gärna andra varianter.

Här kommer bilder på frassan:

Bild0592Bild0048

Baasli

E va jo bara in baasli påjk tär, va sko han vit naa!  Det är inte alltid man blir tagen på allvar om man siir baasli uot.  Ordet har säkert med barnslig att göra, men betydelsen är en annan.  Baasli betyder ungefär ung och oerfaren, utan skinn på näsan.

Även flickor kan va baasli On va jo så baasli tå on måsta stiig til å ta ansvari fy syssjinin (syskonen) å huoshåldi (hushållet).

 

Tasmas oåv

Om höstarna är det en hel del som brukar tasmas oåv, som trädgårdsivern, villalivet och fotbollssäsongen .  Om e tasmas oåv avtar det så småningom,  kanske ända tills e vaal ti assit.

Olika verksamheter kan tasmas oåv, som Kiisk sondasskoola där norröver.  Min före detta kollega brukade allt emellanåt berätta om den.  Vi skulle visserligen säga såndasskåolan.  Det är nog inte bara i Kiisk som an ha tasmast oåv.

När man går ut skolan är det brukligt att man lovar att hålla ihop för alltid, men tiden går och till slut tasmas e bårt.

När det gäller affärslivet kan kundtillströmningen, efterfrågan eller orderstocken tasmas oåv, vilket kan få  förödande konsekvenser för de anställda.

Nyårslöften hör också till den kategori som tasmas oåv.  Löften om att motionera, gå ner i vikt eller sluta röka tasmas oåv och så fortsätter man bara som förr.

Allt detta sammantaget låter så resignerat, men i de flesta fall kommer något nytt i stället,  som fångar intresset eller väcker en ny gnista.  Åm vi levä ti voårin, som man brukade säga förr.

Silavillon

Det är inte ofta man hör ordet silavillon användas numera.  Tankarna går till hästar när ordet kommer på tal.  Det är inte lätt för en ovan att sela på en häst och det är just i det sammanhanget man kan vaal i silavillon.  Det ser ut att finnas hur många remmar och tampar som helst och i vilken ordning och hur de ska träs på är inte så gott att veta.  Får lov att medge att jag bara sett på när någon annan ha sila po hästar, så jag skulle med all säkerhet vaal i silavillon på en gång.

Numera har de flesta hundar också selar, men de är ju av en enklare sort och inte så svåra att komma underfund med.  Om morgnarna när jag ännu är lite i sömnin kan det i alla fall bli lite problem att få selen rättvänd.  Hunden brukar bli något irriterad på mig tå ja vaal i silavillon och försöker själv trä in huvudet på rätt ställe.  För honom spelar det ingen roll om silan vaal po oåvot.

Ibland hör man uttrycket silavillon användas även i andra praktiska sammanhang, om någon blandar bort sig.

Googlad bild på silan:

silan

Uotet allt

Sådee ha e vari uotet allt!  Vissa uttryck tänker man inte ens på att man använder.  Uotet allt hör definitivt till dem.  Det betyder ungefär hela tiden eller jämt:   Så där har det varit jämt!  Uotet är väl den dialektala förkortningen av utefter.

När jag skulle skriva om uttrycket började jag fundera på om det ens finns i mitt ordförråd mera.  Följande dag hade bara börjat så dök det upp i en diskussion: Mytji arbeit ha on havi uotet allt, on måst jo vaal tröitt.  När jag tänker efter är det nog lite resignerat när uotet allt dyker upp.

Vi kan också använda i all vääd ungefär i samma betydelse, möjligen lite mera neutralt:  Vi ha båodd jär i all vääd (hela tiden, jämt).