Månadsarkiv: januari 2016

Toko jåon

– Hondin va nåo toko jåon, tå an såå e sko bjäär oåv uot å gaa i såolsjiini.

– Hunden såg ut att känna sig viktig, när han såg att det skulle bli en promenad i solskenet.

– Dem va nåo toko jåon tå dem hadd vonni stafettin.

– De var nog mycket stolta och nöjda när de hade vunnit stafetten.

Det är svårt att hitta en bra motsvarighet till det gamla uttrycket toko jåon.  Ibland kanske det passar med viktigpetter:

– An va toko jåon, tå an kåm heim fron Svärji me nyybiilin.

– Han var en riktig viktigpetter, då han kom hem från Sverige med den nya bilen.

Numera säger vi väl mest naati vikto påå se i stället.

Jåon är annars vårt ord för hjon – fatijåonin (fattighjonen) talade man ju om förr i tiden.

Annonser

E ha slaijji se

– Tjööldin ha slaijji se fy denhä gangon.

– Kölden har gett med sig för den här gången.

I grundform är det slåå se:

– E ska slåå se ti häljin.

– Det ska bli mildare till helgen.

Det är inte så vanligt att använda slåå se numera utan vi säger väl mest att e ha vaali varmari eller e ha jivi messe.

Det finns ju så många väderuttryck, så jag har gjort en skild kategori för dem.  Till höger kan ni se de olika kategorierna.

Karr å sneegäl

Det var ganska behagligt vinterväder i kväll, när jag var ute med hunden.  Visst blåste det lite i alla fall och ett gammalt ord dök upp i tankarna där vi gick:

– E karra na liiti fron ööstan.

– Det blåste lite från öst.

Om det är en lite kallare snålblåst, kan vi säga att e sneeglar.

– Nåolan sneegla me i öögona å e kasta nain snööflingo å.

– Nordanvinden blåste i ögonen på mig och någon snöflinga kom virvlande också.

Nait uoböuk ser det inte ut att bli till trettondagen i år, utan det lär bli en köldknäpp i stället.

Edit:  Började fundera om karr har samma ursprung som kåre/vindkåre, som betyder vindfläkt eller vindil.