Etikettarkiv: knyst

It it knepp elo knyy

– E höördis it it knepp elo knyy, tå dem hadd ga ligg.

– Det hördes inte ett knyst, när de hade gått till sängs.

– Do segär it it knepp elo knyy åm dehäär ot nain!

– Du säger inte ett ljud om det här åt någon!

Vårt något ålderdomliga knepp elo knyy är någon sorts kortform av varken knyst eller knäpp, som nämns i SAOB jämsides med inte ett knyst.  Numera säger vi väl bara it it enda juod i stället:  Ja höörd it it enda juod tå ja steig in jynom dörin.

Alternativt kunde vi använda knyys i stället för knysta:

– Do knyysär it naa åm dehäär!

– Du knystar ingenting om det här!

Edit:  Fyller på med den något originella imperfektformen knöis:

– It knöis an naa, tå ja frååga vann an hadd vari.

– Han sade inte ett knyst, då jag frågade var han varit.

 

Annonser